• Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

  • Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

  • Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

  • Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

  • Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

  • Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

  • Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

  • Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

     Την  Τρίτη,  24-2-2015 δύο τμήματα της Ε΄ τάξης του 3ου δημοτικού σχολείου μαζί με τους δασκάλους τους,  Δημήτριο Παλάσκα  και Αθανάσιο Τζιόλα , επισκέφτηκαν τη βιβλιοθήκη στα πλαίσια του μαθήματος της γλώσσας? Βιβλία και βιβλιοθήκες?.

     Τα παιδιά ξεναγήθηκαν από τις βιβλιοθηκονόμους  στους  χώρους της και ενημερώθηκαν για τον αριθμό των βιβλίων της, το πώς γίνεται η  πολιτική επιλογή τους, για την  όλη διαδικασία επεξεργασίας του υλικού, μέχρι να τα δουν οι αναγνώστες στα ράφια.

    Επίσης για τις δράσεις της και για το κέντρο πληροφόρησης. Ο ενθουσιασμός τους ήταν έντονος καθόλη τη διάρκεια της ενημέρωσης και βομβάρδιζαν με ερωτήσεις.

     Το ενδιαφέρον τους επικεντρώθηκε στη παιδική λογοτεχνία όπου δανείστηκαν και τα περισσότερα παιδιά. Είδαν τη διαδικασία που χρειάζεται για να γίνει μέλος κάποιος της βιβλιοθήκης και για να κατανοήσουν καλύτερα το δανεισμό,  δάνεισαν τα ίδια τα παιδιά .

     Όταν ήρθε η ώρα της αναχώρησής τους, τα παιδιά διαμαρτυρήθηκαν, οπότε οι δάσκαλοί τους υποσχέθηκαν ότι θα ανανεώσουν το ραντεβού για μία νέα εκπαιδευτική επίσκεψη.

Οι Τέσσερις Εποχές

Ρατσισμός - Διαφορετικότητα

Ανακύκλωση