• Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

  • Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

  • Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

  • Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

  • Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

  • Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

  • Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

  • Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

Το σχολείο μας μέσα από τις δραστηριότητες και τις δράσεις που αναπτύσσονται από εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς τα τελευταία χρόνια. Έτσι για να μην ξεχνιώμαστε !!!!!!!

Ευχαριστούμε τη δασκάλα των εικαστικών Σαπνάρα Ευδοξία για την επιμέλεια του βίντεο.

 

Οι Τέσσερις Εποχές

Ρατσισμός - Διαφορετικότητα

Ανακύκλωση