• Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

  • Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

  • Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

  • Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

Εγγραφή Μαθητών στο E-Class -ΟΔΗΓΙΕΣ

 

Δημιουργία μαθήματος στο eclass του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

 

Ρυθμίσεις μαθήματος στην πλατφόρμα eclass του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 

 

Προσθήκη πληροφοριών για το μάθημα μας στο eclass του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

 

 

Διαχείριση συνδέσμων στο eclass του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

 

 

Διαχείριση εγγράφων στο eclass του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

 

Πολυμέσα στο eclass του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

 

 

Ασκήσεις στο eclass - Αναλυτικός οδηγός

 

Οι Τέσσερις Εποχές

Ρατσισμός - Διαφορετικότητα

Ανακύκλωση