• Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

  • Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

  • Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

  • Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εγγραφές των μαθητών στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

α. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρονται : επώνυμο μαθητή , όνομα μαθητή, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας κλπ. (Έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης θα προμηθεύονται οι γονείς από το σχολείο μας).

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο   φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α. Δ.Υ.Μ.)

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (λογαριασμός ρεύματος ή νερού ή τηλεφώνου ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας ή εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης κλπ).

ε. Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Νηπιαγωγείο για την εγγραφή στο Δημοτικό.

Όλες οι εγγραφές θα γίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από 11:00 μέχρι  13:00.

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Θεόφιλος Κατσιανίδης

Οι Τέσσερις Εποχές

Ρατσισμός - Διαφορετικότητα

Ανακύκλωση