• Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

  • Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

  • Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

  • Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

Στα πλαίσια εκπαιδευτικής εκδρομής οι μαθητές της Δ' Τάξης είχαν την ευκαιρία μαζί με τις δασκάλες Παπανίκου Παναγιώτα και Ντάγκα Παναγιώτα να επισκεφτούν τον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Βεργίνας καθώς και την πόλη της Έδεσσας, όπου εκτός από τους επιβλητικούς καταράκτες, επισκέφτηκαν έναν παραδοσιακό νερόμυλο και το μουσείο Νερού όπου πήραν μέρος σε εκπαιδευτικές δράσεις για την παρουσία του νερού στις "Πέντε Αισθήσεις". 

 

Οι Τέσσερις Εποχές

Ρατσισμός - Διαφορετικότητα

Ανακύκλωση