• Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

  • Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

  • Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

  • Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

  • Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

  • Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

  • Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

  • Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

Το παρόν υλικό υλοποιήθηκε και δημιουργήθηκε από τις εκπαιδευτικούς Παπανίκου Παναγιώτα και Σίμου Περιστέρα στα πλαίσια προγράμματος Erasmus που υλοποιήθηκε στο σχολείο κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

Το Erasmus πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο οποίο συμμετείχαμε ονομάζεται "Our World is one, our waste is zero". Τα σχολεία που εργάστηκαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν από την Τουρκία, την Ουγγαρία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Λιθουανία και την Ελλάδα (3o Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών). Και αυτό το πρόγραμμα αφορούσε τη μείωση των σκουπιδιών μέσα από την επαναχρησιμοποίηση, την κομποστοποίηση και την ανακύκλωση, και μεγάλο μέρος του πραγματοποιήθηκε εξ' αποστάσεως, κατά τη διάρκεια της καραντίνας.

Στο παρακάτω βίντεο εμφανίζονται οι δράσεις μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της καραντίνας που αφορούν την κομποστοποίηση. Το βίντεο επιμελήθηκε η κ. Παπανίκου Παναγιώτα.

 

 

Στο παρακάτω βίντεο εμφανίζονται οι δράσεις μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της καραντίνας που αφορούν την ανακύκλωση.

Οι Τέσσερις Εποχές

Ρατσισμός - Διαφορετικότητα

Ανακύκλωση