• Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

  • Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

  • Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

  • Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

  • Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

  • Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

  • Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

  • Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

Ολοκληρώθηκε το συνεργατικό βιβλίο των παραμυθιών που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο το προγράμματος Erasmus -Trades of the Future από τους μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων από την Ισπανία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σλοβενία.

 

Οι Τέσσερις Εποχές

Ρατσισμός - Διαφορετικότητα

Ανακύκλωση