• Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

  • Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

  • Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

  • Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

  • Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

  • Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

  • Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

  • Εγγραφές Σχ Έτους 2022-23

Το σχολείο μας, το 3ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών είναι ανάμεσα στα 1004 σχολεία της Ευρώπης που τιμήθηκαν με την ετικέτα σχολείου Etwinning 2019-2020!!!

Τα σχολεία που τιμήθηκαν με τον τίτλο αυτόν είναι πρωτοπόρα και αναγνωρίζονται ως ηγέτες σε τομείς όπως τους εξής:

Ψηφιακή πρακτική
Πρακτική ηλεκτρονικής ασφάλειας (eSafety)
Καινοτόμες και δημιουργικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις
Προώθηση συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης του προσωπικού
Προώθηση πρακτικών συνεργατικής μάθησης με το προσωπικό και τους μαθητές.

Περισσότερες πληροφοριες θα βρείτε αναλυτικά στην διεύθυνση : https://www.etwinning.net/el/pub/highlights/2019--2020-etwinning-school-.htm?fbclid=IwAR21tVWmm_-pjWIpWU_mbrIVqmNSosGybeDIPmZfVuZdJbUxZIoYv3OJwZo 

 

Οι Τέσσερις Εποχές

Ρατσισμός - Διαφορετικότητα

Ανακύκλωση